Autorskie Biuro Architektoniczne „ABA” rozpoczęło działalność w 1991 roku

Zakres działalności ABA obejmuje:

  • projekty osiedli i budynków mieszkalnych wielorodzinych i jednorodzinnych
  • projekty obiektów użyteczności publicznej (biurowce, banki, handel, gastronomia, hotele, sport)
  • rewaloryzację budynków zabytkowych modernizacje i przebudowy
  • uzgodnienie dokumentacji z uzyskaniem pozwoleń na budowę
  • opracowanie kosztorysów
  • sporządzenie ekspertyz architektoniczno - budowlanych

Aby usprawnić rozpoczęcie inwestycji przez naszych klientów, oferujemy również prace przygotowawcze – wystapienia o przydział mediów, inwentaryzacje, badania gruntu, mapy do celów projektowych – aż po uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Projekty budowlane i wykonawcze przygotowujemy jako kompletne, wielobranżowe, uzgodnione w zakresie przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bhp.
ABA Autorskie Biuro Architektoniczne
Barbara i Janusz Targowscy

ul. Zgrupowania Żmija 3 lok. 21
01-875 Warszawa

tel. 022-40-321-32
fax. 022-435-74-13
tel. kom. 606-974-846
tel.kom. 602-367-838